Livskriser

Livskrise


Hvad er en livskrise


Hvornår er der tale om en krise?

Min definition på en krise, er at, det er at stå et sted i livet, hvor der er sket noget, der udgør en afgørende forandring, en forandring der får indflydelse på vores liv fremover.

Det centrale er, at uanset om krisen er udløst af en forandring der har bund i noget tragisk, forfærdeligt, eller noget som rent faktisk skulle være godt, så opstår krisen fordi vi ikke var klar til, forberedt på eller kunne have forudset, hvad det ville betyde at stå overfor denne forandring i livet.

Vi kan derfor stå med spørgsmål omkring; 'hvilke vej skal jeg gå?', 'hvem er jeg egentlig?', 'hvad skal der ske?', 'hvad betyder noget og hvad betyder ikke noget?'.

Det er usikker grund, og de fleste kan bedst lide den sikre grund.


Udviklingskriser

Faktum er at livet er en lang række af overgange; overgangen fra barn til voksen, til partner, til arbejdslivet, til forælder, til bedsteforælder, til enlig, til pensionist for blot at nævne de største. Ind imellem disse overgange - som kan rumme udviklingskriser, kan der også være andre overgange, der stiller krav til at vi forandrer os, som stiller krav til at vi forstår at omstille os.

Vi har mange måder at gennemleve og udvikle os gennem krise på, og mange gange klarer vi dem på naturlig vis, men andre gange overvældes vi af dem, og mister vores fodfæste, og kan have brug for nogen at tale med om det, for at finde fodfæstet igen.


Livets overgange, vil med andre ord, forandre os og giver os nye erfaringer.