Jalousi

Autoriseret psykolog

Efteruddannelse som psykoterapeut og parterapeut

Medlem af Dansk Psykologforening

Hvad er jalousi?

Vi bliver ikke født med et jaloux sind, men derimod med et uendeligt behov for, at blive elsket uden forbehold. På vores vej gennem den svære socialisationsproces, hvor vi udvikler os til sociale væsener, tvinges vi til at acceptere, at vi ikke altid kan være i centrum.

Således er jalousi et kompliceret sammensurium af tanker, følelser og handlinger, der er konsekvensen af tab eller trussel mod selvværdet, og/eller eksistensen eller kvaliteten af det romantiske forhold.

Jalousi er derfor en naturlig følelsesreaktion, der kan opstå i svigtsituationer og handler om frygten for at miste sin særstilling hos et menneske til fordel for en rival. Den kan bestå af dele som vrede, sorg, afmagt og mistro og kombineres i mange variationer.

Det er det enkelte menneskes forhold til sig selv og omverdenen, dets evne til at give og tage kærlighed, der afgør, hvilken form jalousien får.

Lad ikke jalousien styre dig

Accepter ikke din jalousi, men tag ansvar for den. Tager du ikke ansvar, men giver jalousien magten, ødelægger den sandsynligvis den relation der er årsagen til at jalousien opstår, og du ender med at få ret i de antagelser der ligger bag jalousiens opståen.

Du tager ansvar når du aktivt går ind i at undersøge hvad der ligger til grund for at du bliver bange, ikke kan sætte grænser, vælger at lade dig træde på (bliver offer). Ofte viser den manglende betydning du giver dig selv, eller den manglende respekt du har for dig selv, sig i det du finder dig i, eller afspejles i dit valg af partner/venskaber.

Jalousi kan evt afhjælpes i parterapi, og kan være en god ide, hvis jalousien har skabt mange dårlige historier og erfaringer mellem jer.

Klik her for at komme videre til parterapi

Det kan jeg hjælpe med

Mange med jalousi, føler sig forkerte og alene, fordi sympatien ofte ligger hos partneren.

Det første vi skal tale om er derfor hvordan du kan hjælpe dig selv til at få det bedre, og jeg vil tale med dig om, hvordan du kan tale med din partner om det på en hjælpsom og imødekommende måde.

Jeg vil spørge ind til dine tidligere erfaringer, både fra opvækst og tidligere og nuværende forhold, med at føle dig usikker, fravalgt, mindreværdig mv.

Målet er at du får et mere afslappet forhold til jalousien, som en naturlig følelse vi alle kan føle, når vi holder af et andet menneske. At du bliver bedre til at kommunikere det sårbare i det til din partner, og at din partner forstår dit problem og I sammen hjælper hinanden med at skabe et trygt og rart forhold, hvor jalousien ikke får grobund.