Særlig sensitiv

Autoriseret psykolog

Efteruddannelse som psykoterapeut og parterapeut

Medlem af Dansk Psykologforening

Hvad vil det sige at være særlig sensitiv?

15-20 % af befolkningen er fra fødslen særligt sensitive (på engelsk: HSP: Highly Sensitive Person). Det vil sige, at de er udstyret med et særligt sensitivt nervesystem, som betyder, at de sanser, ser, hører og fornemmer flere nuancer i deres omverden end gennemsnittet af mennesker gør.

Særligt sensitive mennesker er ofte mere dybsindige

Hjernescanninger viser, at særligt sensitive mennesker bearbejder det de sanser på et dybere plan i nervesystemet end mennesker, som er mindre sensitive. Begrebet særlig sensitivitet er blevet udviklet af den amerikanske psykolog og forsker, Elaine N. Aron. Hun er på baggrund af en omfattende forskning på området kommet frem til, at ca. hvert femte af os er udstyret med et særligt sensitivt nervesystem og at sensitiviteten er biologisk betinget.

Mennesker med en særlig sensitivitet er således meget letpåvirkelige af det, der sker omkring dem. De reagerer stærkere på oplevelser i deres ydre verden og tænker mere over dem. De er også mere påvirkede af deres egne tanker og følelser.

Særligt sensitive mennesker er ofte mere dybsindige, har et rigt og levende indre liv og en god forestillingsevne. De er intuitive, opmærksomme på det subtile og uhåndgribelige i deres omgivelser og har en veludviklet indlevelsesevne.

Hvis du er særligt sensitiv er du derfor beriget med en særlig evne, som gør dig mere modtagelig over for din omverden. Når de fleste mennesker træder ind i et rum, bemærker de måske de andre mennesker og møblerne.

Som særlig sensitiv har du derfor brug for at leve i god balance med din sensitivitet

Særligt sensitiv er ofte også gode til at bemærke stemningerne i rummet, forholdet mellem de mennesker der er til stede, deres forskellige personligheder, hvordan der lugter i rummet, hvordan lydene og lyset er etc.

Dette er både en gave, men kan også være ganske vanskeligt, da det kan gøre dig meget sårbar over for din omverden. Du har både evnen til at opleve verden meget stærkt og nuanceret, men du er også ofte i farezonen for at blive overstimuleret, overvældet og stresset af omverdenens mange indtryk.

Som særlig sensitiv har du derfor brug for at leve i god balance med din sensitivitet. Det vil være vigtigt for dig at være tilpas stimuleret i stedet for at leve med for mange stimuli – indre såvel som ydre. I en verden fyldt med stimuli og mange skift, som de fleste af os lever i, vil særligt sensitive mennesker være ekstra udsat for overstimulering og deraf følgende stress.

Særligt sensitive kan desuden have en tendens til at sammenligne sig med andre og kan føle sig anderledes og forkert i forhold til mindre sensitive mennesker. Dette kan resultere i, at den særligt sensitive presser sig selv til at være ligesom andre, hvilket kan give selvværdsproblematikker samt føre til overstimulering og stress.

Særligt sensitive og terapi

Samtaleterapi kan hjælpe dig som særligt sensitiv til at

  • Lære din sensitivitet at kende
  • Acceptere og rumme din særlige sensitivitet
  • Få en dybere forståelse af fordelene ved at være særlig sensitiv, og dyrke disse fordele hver eneste dag
  • Håndtere og forebygge overstimulering i din hverdag
  • Stole på din intuition
  • Opbygge et stabilt selvværd
  • Mærke og sætte grænser
  • Skabe sunde og dybe relationer til andre mennesker

Medlem af HSP-foreningen?

På HSP-foreningens hjemmeside har du mulighed for at teste forskellige aspekter af det sensitive træk.

TEST – Er du særligt sensitiv?

Jeg er selv medlem af HSP foreningen i Danmark, der arbejder for at udbrede kendskabet til karaktertrækket. Det holder mig opdateret på den nyeste viden og forskning inden for området, som jeg finder interessant.

Medlemmer der kan vise gyldigt medlemskab, tilbydes en rabat på kr. 100, de første 3 terapi sessioner.