Parterapi i Aarhus

Autoriseret psykolog

Efteruddannelse som psykoterapeut og parterapeut

Medlem af Dansk Psykologforening

Parforholdet

Er jeres parforhold ude af takt? Måske I oplever, at der er gået hverdag i forholdet, at kontakten er dårlig eller ikke længere eksisterende, og at der er brug for ny kommunikation til at genintroducere nærheden og intimiteten i parforholdet. Her kan jeg hjælpe jer gennem den svære vej til netop dette, og derfor tilbyder jeg også parterapi i min klinik i Århus. Alle par har konflikter, og ofte er det dybe længsler og problemer, der ligger bag de mønstre, der skaber vores følelsesmæssige udfordringer.

Dette skal vi vi til tider have hjælp til at få afdækket. Først når I har opnået accept og anerkendelse for hinanden og jer selv omkring dette, kan arbejdet med at skabe nye og positive mønstre begynde.

Hvad kan parterapi gøre for dit parforhold?

I parterapien skabes der et åbent og lyttende rum, hvor der sættes værdifuld tid af til at høre, hvordan hinanden har det helt inderst inde. Den mest veldokumenterede parterapiform, der giver væsentlige forbedringer i parholdet, er EFT, Emotionsfokuseret Terapi, hvilket også er den terapiform, jeg selv tilbyder.

EFT parterapi

Emotions fokuseret parterapi, en intensiv, dyb og kærlig terapiform

Utroskab

Utroskaben er et kontraktbrud, som det kræver tid  at komme igennem

Kontakt

Tag kontakt os lad og tage en snak om hvordan jeres forløb skal forløbe.

Nye positive mønstre

Vi har brug for at føle os følelsesmæssig tryg ved vores partner for at kunne betro denne vores inderste. Når ikke vi føler denne tryghed, begynder vi ofte at udtrykke vores utilfredshed gennem kritik og afstandstagen for enten at få vores partners opmærksomhed eller at påkalde os deres beskyttelse. Af gode grunde bliver denne taktik ofte opfattet forkert, og hermed er der skabt et mønster, der forårsager konflikter og kontaktbrud. Genkender du lignende mønstre, og ønsker du at skabe fornyet kontakt i dit parforhold? Som parterapeut i Aarhus står jeg klar til at hjælpe jer med at afdække jeres uhensigtsmæssige mønstre og årsagerne bag disse, så du og din partner kan begynde at skabe nye positive mønstre.

 

Hvem kan have gavn af parterapi?

I bund og grund findes der ingen regler eller tjekbokse for, hvornår man kan eller ikke kan have gavn af parterapi. Alder og længden på forholdet spiller ingen rolle, vigtigst er blot, at begge parter er åbne for dialog og åbne for at skulle dykke ind i sig selv og hinanden.

Selvom det ikke er ofte, jeg ser helt unge par i parterapi, sker det alligevel. Parterapi kan nemlig sagtens bruges som en forebyggende indsats og som en måde at komme endnu tættere på sin partner.

Når børnene er fløjet fra reden, og der ikke længere er samme travlhed med praktik og planlægning, kan det være, I rigtigt oplever plads til at mærke hinanden og det på godt og ondt. Parterapi for ældre par kan være en måde at finde ind til hinanden igen efter en årrække fyldt med praktiske gøremål og manglende intimitet.

Det kan også være, at I begge eller den ene af jer faktisk allerede er afklaret med, at det ikke længere skal være jer to. Med børn involveret ønsker mange alligevel at kunne have en god relation og få en god afslutning på det hele. Derfor kan parterapi for par, der er ved at gå fra hinanden, eller som måske allerede er blevet skilt også være gavnlig for den efterfølgende relation, der skal bære forældreskabet.

 

Forløb med parterapi

Forløbet med parterapi består af fælles samtaler på omkring 75 minutters varighed. I starten af jeres forløb vil der altid være en eller to individuelle samtaler, hvor jeg hører lidt om hver jeres baggrund og tidligere kærlighedshistorie, som kan have stor betydning for, hvordan I agerer i jeres parforhold. Det er også her, jeg får opbygget den fortrolighed til jer hver især, der netop er så vigtig for at kunne skabe et trygt rum, hvor I åbner op for forandring.

Jeg ønsker at kunne være en stabilitet og en tryghed for jer og stræber efter at skabe et rum, hvori det føles trygt at tale om emner, der ellers nemt kan føles utrygge.

Hvornår er der behov for parterapi?

Har I oplevet svære ting omkring graviditet, fødsel eller det at blive forældre? Har I oplevet sygdom, utroskab og manglende nærhed i jeres parforhold, eller ønsker I blot hjælp til at bryde med uhensigtsmæssige mønstre, I har med i baggagen fra tidligere forhold, så kan parterapi være vejen frem. Desuden mener jeg, at terapi er noget af det vigtigste og bedste, man kan give til sig selv, og det samme gør sig gældende for parforholdet.

Jeg tror på, at langt de fleste problemstillinger og uoverensstemmelser i parforhold skyldes manglende eller dårlig kommunikation og nærhed. Den manglende kontakt har måske været der i noget tid, før den viser sig som konflikter, og det er først her, de uhensigtsmæssige mønstre rigtigt begynder at vise sig. Det kan også være, I aldrig skændes, men at der blot er blevet helt stille og dermed har en mangel på kommunikation.

Nogle par får ikke taget fat i tide, og utrygheden, der da er opstået, kan skabe grobund for jalousi og følelsesmæssige frustrationer forbundet hermed. Jeg ser desuden også en del par, der har oplevet utroskab, og som derfor har brug for parterapi til at kunne komme videre i deres forhold. Hvad end I ønsker at benytte jer af forebyggende parterapi, eller I har brug for hjælp til at komme gennem en krise i jeres parforhold, står jeg klar.

 

Hvad kan parterapi gøre for dit parforhold?

I parterapien skabes der et åbent og lyttende rum, hvor der sættes værdifuld tid af til at høre, hvordan hinanden har det helt inderst inde. Den mest veldokumenterede parterapiform, der giver væsentlige forbedringer i parholdet, er EFT, Emotionsfokuseret Terapi, hvilket også er den terapiform, jeg selv tilbyder.

I parterapien sætter vi fokus på emotionerne, behovene og længslerne, der som regel hænger uløseligt sammen, samt vores evne til at udtrykke disse. Gennem denne vej forsøger vi at finde tilbage til den gode kontakt, der engang har været. I samtalerne med mig får I derfor øvet jer i nogle nye rutiner, og I får nogle gode redskaber til, hvordan I kan integrere disse nye positive mønstre i jeres hverdag.

 

Praktisk – hvor langt er forløbet?

Længden på et forløb og antallet af terapigange kan for parterapi variere lige så meget som ved individuel terapi. Det hele afhænger af, hvilken problemstilling I kommer med, og hvordan vi sammen får arbejdet os igennem den.

Som regel vil jeg sige, at I bør regne med mindst 6-12 samtaler fordelt over 3-6 måneder. Jeg ved, at det for nogen kan være en økonomisk udfordring, og derfor er jeg også med på at finde frem til en god og fordelagtig løsning for alle parter. Desuden tilbyder jeg klippekort til mine parterapi-forløb, der giver rabat efter hver 5. gang. Du kan læse mere om mine priser her.

Se parterapien som en investering i jer selv, jeres parforhold og ikke mindst i jeres trygge fremtid. Det er videnskabeligt bevist, men desværre endnu ikke alment kendt, at mennesker, der lever i trygge parforhold med følelsesmæssigt tilgængelige partnere, er sundere fysisk, fordi de har et sundere psykisk helbred.