Stress og udbrændthed

Autoriseret psykolog

Efteruddannelse som psykoterapeut og parterapeut

Medlem af Dansk Psykologforening

Stressbehandler i Aarhus C

Stress kan ramme alle og er ikke længere forbeholdt de få. Stress rammer, når vi har mistet overblikket og er en tilstand, der opstår, når vi har haft for mange udfordringer eller har skulle levet op til for mange krav i for lang tid. Jeg er autoriseret psykolog, og i min klinik i Århus tilbyder jeg behandling af stress.

Som stressbehandler tager jeg imod personer, der er blevet henvist af deres sundhedsforsikring, der måske er sygemeldte på grund af stress samt personer, der føler sig stressede, og som selv har taget skridtet til at kontakte en psykolog.

Stressbehandling i Aarhus med samtaleterapi

Stresstilstanden viser sig på 3 forskellige områder, hvor symptomerne naturligvis kan være forskellige fra person til person. Som regel er der dog en kombination af fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Disse symptomer er i bund og grund din krops måde at råbe dig op på, indstille det du laver og fortælle dig, at den ikke længere kan holde til de udfordringer, den udsættes for. Stress er således et resultat af, at man af den ene eller den anden årsag ikke har reageret på sin krops symptomer og forsøgt at ændre på årsagerne til disse.

Terapi er meget individuelt og i forbindelse med stress, kan der være stor forskel på, hvad der er brug for at tage fat i. Det bedste er at få lavet de nødvendige forandringer, der gør dig i stand til at forsætte i en bedre retning fremadrettet. Det kræver dog også ofte mod at turde lave disse forandringer, for somme tider kan de virke fuldstændig livsomvæltende. Her hjælper jeg dig til at turde lave forandringerne og til at forstå, hvorfor de netop er så vigtige, og at de blot vil forandre dit liv til det bedre.

Hvem bliver ramt af stress?

Stress kan ramme alle, bare udfordringerne er store nok. Stress er nemlig et komplekst fænomen, der opleves individuelt fra person til person.

I min klinik i Århus ser jeg både unge og studerende, der døjer med stress, jeg ser stress blandt omsorgs- og sundhedspersonale, der dagligt står overfor store udfordringer, hos nybagte forældre med nye udfordringer lige såvel som hos personer med direktørstillinger, der har kørt et højt tempo i årevis.

Somme tider ser jeg også klienter, der som udgangspunkt har kontaktet mig af anden årsag, og som først i terapiforløbet opdager deres stress. Stress påvirker nemlig ofte mange dele af ens funktion og kan i høj grad også gå ind og påvirke de relationer, man indgår i.

Terapiforløb med stress

Stress er én af de mest tydlige tegn på, at din krop og dit sind kræver ændringer. Jeg vil som udgangspunkt hjælpe og støtte dig i at kunne gøre det, der er nødvendigt her og nu, for at du kan komme dig. Derefter er det vigtigt at afdække præcist, hvad der har fået læsset til at vælte, da stress nødvendigvis kræver, at vi laver nogle tilpasninger, enten i os selv eller i vores omgivende miljø. Vi er ofte så fastlåste i vores mønstre, at det er svært at se os ud af dem. Her ser jeg det som min opgave at være en hjælper og motivator, der kan støtte dig igennem ændringerne.

Min viden og måde at hjælpe dig i din stress har jeg fra Pernille Rasmussen, der har arbejdet sammen med landets førende stressforsker, Bo Netterstrøm.

Få hjælp til din stress

Tag hånd om dit helbred og ræk allerede nu ud, hvis du kan mærke, at din krop og dit sind begynder at sige fra. Det er muligt at gøre noget ved, før du brænder helt ud. Kontakt mig og lad os sammen finde frem til en måde, du kan komme ud af din stressede tilstand på. Jeg kan være din stressbehandler i Aarhus C.